Call of Duty 2 multiplayer

Waren de Call of Duty multiplayers nog altijd razend populair, de multiplayer van Call of Duty 2 bleef dit keer haken bij een vele lager beoordelingscijfer. Dan wel nieuwe maps, met wederom de oude bekende uit het eerste deel, maar weinig support en late patches van Activision voor de multiplayer. Het is november 2005 als Call of Duty 2 in de winkelschappen ligt, het is april als de eerste patch uitkomt voor de PC. In de tussen tijd hebben vele glichters, cheaters, buggers en meer vrij baan gehad; een ergernis van vele gamers dat heeft geleid tot een ware protest. Servers lagen plat, dan wel werkend met de naam werend tegen Activision. Inmiddels is het grotendeels gesust met het organiseren van toernooien en het uitbrengen van patches door Activision, hoewel er een negatieve reputatie is neergezet.

Maps
Call of Duty 2 heeft standaard dertien multiplayer mappen, met het installeren van patch 1.2 zijn daar nog twee mappen bijgekomen, wat een totaal maakt van vijftien multiplayer mappen. In de multiplayer vechten twee teams tegen over elkaar: de axis (Duitser) en de allies (Amerikaan, Brit of Rus). De nationaliteit van de allies die tegen de axis vecht zal worden uitgemaakt door de betreffende map. Elke nationaliteit heeft namelijk eigen mappen en authentieke wapens.

Hieronder een overzicht van de mappen:

Britten
Amerikanen
Russen
Gametypes
In Call of Duty zitten standaard vijf gametypes. De gametypes zijn, behalve bij ‘deatmatch’ gebaseerd op de Axis (duitsers) en de Allies (Amerikaan, Brit of Rus).

Deathmatch
Basis: ieder voor zich
Doel: Zoveel mogelijk vijanden vermoorden

In Deathmatch (letterlijk vertaald: ‘doodgevecht’) staan niet twee teams tegen over elkaar, maar is het ieder voor zich. De nationaliteit van de soldaat heeft alleen betrekking op de keuze van de wapens. Het spel is afgelopen als de tijd van de ronde is verstreken en/of de scorelimiet is gehaald. De speler die na het verstrijken van de tijd de meeste punten heeft of de scorelimiet al voor de eindtijd heeft bereikt, is de winnaar.

Team Deathmatch
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: Zoveel mogelijk vijanden vermoorden met team

Team Deatmatch heeft hetzelfde principe als Deatmatch, alleen nu vechten twee teams tegen over elkaar. Het spel is afgelopen als de tijd van de ronde verstreken is en/of de scorelimiet wordt bereikt. Het team dat na het verstrijken van de tijd de meeste punten heeft gehaald of de scorelimiet al voor de eindtijd bereikt, is de winnaar.

Retrieval
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: Het veroveren/verdedigen van objecten

In Retrievel (vertaald: ‘herwinning’) staan twee teams tegen over elkaar die elk een aparte taak tot zich hebben: aanvallen of verdedigen Het aanvallende team heeft als doel één á twee objecten (afhankelijk van de grote van de map) te veroveren. De objecten zijn willekeurig over de map verspreid, maar worden aangegeven op het kompas als een ster. Het veroveren van de objecten gaat d.m.v. het oppakken van deze objecten en terug te brengen naar de eigen spawn, wat ook op de radar gemerkt is. Het verdedigende team is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het verdedigen van deze objecten. Als het verdedigende team iemand uit het andere team met een object weet te doden, zal dit object voor zestig seconden blijven liggen. Als dan het object nog niet is opgepakt zal deze terugvallen op de oorspronkelijk spawn van die ronde. Een ronde is afgelopen als een team volledig is geëlimineerd, als alle objecten naar de basis zijn teruggebracht of de rondetijd is afgelopen. Het spel is afgelopen als een team de scorelimiet haalt. Het winnende team krijgt een punt, het verliezende team nul punten

Behind Enemy Lines
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: Het veroveren/verdedigen van objecten

In Behind Enemy Lines (vertaald: ‘achter de vijandige linies’) staan twee teams tegen over elkaar. De Axis heeft als doel nog voor het verstrijken van de rondetijd de Allies volledig te elimineren. De posities van de Allies zijn ruwweg gemarkeerd op je kompas als een blauwe cirkel. Wanneer je als Axis iemand van de Allies doodschiet, re-spawn je als Allies soldaat. De taak van de Allies is namelijk het zo lang mogelijk in leven blijven, daarvoor krijgt het ook punten. Wanneer je wordt vermoordt als Allies, zal je als Axis worden re-spawnt. Kort samengevat: een kat en muis spel. Het spel is afgelopen als de tijd van het ronde verstreken is en/of de score limiet of de rondelimiet gehaald is. Het team dat na het verstrijken van de tijd de meeste punten heeft of de scorelimiet al voor de eindtijd haalt, is de winnaar.

Search and Destroy
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: het vernietigen/verdedigen van objecten

In Search and Destroy (vertaald: zoek en vernietig) staan twee teams tegen over elkaar die elk een aparte taak tot zich hebben: vernietigen of beschermen. Op vaste plaatsen in de map staan twee objecten in vorm van een tank of kanon die door het aanvallende team moet worden vernietig d.m.v. het plaatsen van een bom (elke speler heeft mogelijkheid om een bom te plaatsen). Het plaatsen van de bom neemt ongeveer vijf seconden in beslag en kan simpel worden geplaatst. De bom zal zestig seconden na plaatsing afgaan (aangegeven met een aftellende klok). Het verdedigende team (Axis) zal moeten voorkomen dat de bom wordt geplaatst of af zult gaan. Wanneer de bom is geplaatst kan deze worden ’ge-defused’, wat ongeveer tien seconden in beslag neemt. Wanneer je wordt vermoordt zal je wachten tot de volgende ronde weer begint. Een ronde is afgelopen wanneer de tijd van de ronde verstreken is, een team volledig is vermoordt of een team een object succesvol weet te vernietigen/defusen. Het team dat de meeste punten heeft behaald van de scorelimiet is de winnaar.

Headquarters (patch 1.2)
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: het vernietigen/verdedigen van een radio


In Headquarters (vertaalt: hoofdkwartieren) vechten twee teams tegen over elkaar. In dit gametype heeft elke team dezelfde taken: het verdedigen en veroveren. Een radio spawnt op een willekeurige plaats in de map en wordt aangeduid met een ster op het kompas. De taak van beide teams is het veroveren van de radio, dat je door het enkele seconden blijven staan naast de radio doet. Als je met meerdere personen naast de radio staat, zal de tien seconden verovertijd worden verkort. Wanneer je de radio tot jou team is gemaakt (en op de rader wordt aangegeven met de vlag van de nationaliteit van het team), zal je deze radio moeten verdedigen. Het andere team zal dan de radio moeten veroveren, dat door middel van het staan naast de radio (wederom voor tien seconden) of het doden van het gehele vijandige team kan worden voltooid. De radio kan voor 45 seconden worden vastgehouden, elke seconden van bezit is een punt voor het team. Het vernietigen van een radio levert de overige punten op van de 45 seconden die dan al toegekend zijn aan het bezit hebbende team. Doodgeschoten verdedigende spelers zullen pas weer na de respawn van een radio weer terugkeren. Aanvallende spelers zullen na een kill weer respawnen. Nadat een radio is vernietigd, zal deze wederom na enkele seconden op een willekeurige plaats verschijnen in de map en kunnen de teams weer het proberen te veroveren. Het spel is afgelopen wanneer de tijd van de ronde is verstreken en/of de score limiet of de rondelimiet gehaald is. Het team dat na het verstrijken van de tijd de meeste punten heeft of de scorelimiet al voor de eindtijd haalt, is de winnaar.

Capture the flag
Basis: Twee teams staan over elkaar
Doel: het veroveren van de vijandige vlag


In Capture the flag (vertaald: ‘verover de vlag’) staan twee teams tegenover elkaar met als taak het verdedigen en veroveren van vlaggen. Beide teams hebben op een vast punt, vlakbij de eigen spawn, een vlag naar nationaliteit staan. De bedoeling is om de vijandige vlag te veroveren en naar je eigen vlagspawn te brengen. Hierbij krijg de drager punten en het team punten. Wanneer een drager van de vijandige vlag wordt gedood zal de vlag blijven staan, deze kan dan weer worden teruggebracht door er tegen aan te lopen of kan weer worden opgepakt door de vijand. Wanneer een vlag wordt gepakt zal de vlag zichtbaar op de rug van de betreffende persoon te zien zijn. Het team dat na het verstrijken van de tijd de meeste punten heeft of de scorelimiet al voor de eindtijd haalt, is de winnaar.